Wanita yang luar biasa dan bersemangat dalam Ilmu Tumbuhan